2.Festival Bracco Italiano

 10-13/9/2008 Horní Bojanovice

Zdá se to teprve nedávno a ne nikoli celý rok, kdy uspořádalo několik vážných nadšenců pro italské ohaře z České republiky svoje první setkání s mezinárodní účastí. Motivace vrhnout se do organizace dalšího ročníku Festivalu nevyprchala a proto se mohlo konat jeho pokračování. Nemohla to být pouze náhoda, že si svoje poslední letní dny v tomto roce počasí šetřilo právě pro náš Festival.

Vzhledem ke zkušenostem z loňského roku, rozhodli jsme se věnovat tomuto setkání více dní. Nejen s ohledem na zahraniční účastníky, kteří za námi zdolali vzdálenosti přesahující 1000 km, ale především vzhledem k náplni, kterou jsme pro všechny připravili. Svoje pevné zázemí jsme našli v Horních Bojanovicích. Kromě prostorné myslivny nám bylo umožněno využít také přiléhající honební revír. Pořadatelé zajistili dohodu i s okolními mysliveckými sdruženími. Ovšem okolí Horních Bojanovic bylo pro Festival maximálně sdílné co se týkalo jak rozlohy terénu tak jeho zazvěření. A že nebylo našim potřebám snadné vyhovět. Druhý Festival byl totiž úzce zaměřen na polní práci těchto jedinečných stavěcích psů. Svým účastníkům sliboval dvoudenní trénink zakončený třetím dnem soutěží s udělením titulu CACT a res. CACT. Soutěž byla posuzována podle národního zkušebního řádu ČMKJ pro zkoušky vloh ohařů s důrazem na vystavení a hledání.

Dnes už je jisté, že nikdo ze zahraničních hostů nelitoval cesty, kterou do České republiky za námi vážili. Dny své dovolené s radostí a neskutečným elánem věnovali pod dohledem Jana Korciána svým italským ohařům tak, aby jim umožnili rozvíjet vrozené vlohy pro vystavování, zdokonalovat se v hledání a vykonávat do budoucnosti v plné míře právě takové lovecké využití pro něž bylo plemeno především šlechtěno.

Po roce se za námi vrátila Marieke Hamakers (CHS dei Vicini del Monastero) s Isottou, Delizií a Promessou z Holandska. Dostavila se se svými přáteli. Hans a Brigitte jsou majitelé fenky jménem Vita (Bartolomea di Ala d´Oro). Lammy a Wim nám přijeli ukázat hnědou fenku Pralinu dei Vicini del Monastero. Jediný zástupce Německa byl Harald s Etzem.      

Dle programu byl Festival zahájen ve středeční podvečer, občerstvení a teplá večeře byly hosty s potěšením přijaty. Pokračovalo se instrukcemi k následujícím tréninkovým dnům a především jsme rozvíjeli naše znalosti o výcviku stavěcích psů.

Ve čtvrtek a pátek každý italský ohař dostal možnost prohledat velký prostor. Začínali jsme takto, aby se pejsci naučili jisté "samostatnosti" v hledání, stále však v mezích poslušnosti a pokynů vůdce, během hledání si psíci ověřovali jak zacházet s větrem a jak jej během hledání využít. Žádnému z cvičených pejsků nechyběla vytrvalost, rozhodně nemáme na mysli fyzickou zdatnost, ta se samozřejmě předpokládá, ale vytrvalost v chuti nalézt zvěř, která se vzrůstající dobou hledání rozhodně neztrácí na intenzitě. Poté se psíci střídali při nácviku klidu před pernatou za využití zajištěných polodivokých křepelek. A jak nám to horko přálo, nemohli jsme odolat dovolit našim pejskům odreagovat se při plavání a osvěžení ve vodě. Po všechny dny byl na myslivně zajištěn teplý oběd. A jak jinak další hodiny byly opět věnovány tréninku, až do pozdního odpoledne. 

A v sobotu přišel soutěžní den, který pro nás byl dnem symbolickým, jehož vážností jsme chtěli slavnostně zakončit tento druhý Festival. Vše proběhlo přesně tak, jak je v naší zemi obvyklé pro podobný zkouškový den se všemi náležitostmi a zvyklostmi. Rozhodčí posuzovali naprosto spravedlivě a s vědomím, že se jedná o soutěž s udělením CACT. Z 8 přihlášených psů, se soutěže zúčastnilo jen 5 jedinců. Ostatní vůdci, kteří nám mohli naplnit skupinu, včas a s omluvou start na soutěži zrušili, ze zdravotních důvodů a v jednom případě bylo příčinou hárání přihlášené fenky. Majitelé fenky Petra a Milan se však i přesto soutěže zúčastnili, sice jen v roli diváků a fotografů (jejich fotografie), ale jejich zájem o podobné aktivity je velmi povzbuzující. Škoda, že jejich Berry chvíli v hárání nesečkala, mohla být jedinou zástupkyní plemene italský spinone na této akci, jímž byl Festival a pochopitelně i soutěž otevřena.

Soutěž se konala v jetelovém porostu na velkopavlovickém poli. Velmi děkujeme vedoucímu pole na této soutěži panu Bronislavu Procingerovi. Zvolené pole bylo zazvěřené a tak rozsáhlé, že italští ohaři zde naplno rozvinuli svoje vlohy pro hledání. To bylo rychlé, razantní a hlavně daleké. 3 pejsci prokázali skvělé vystavení, které jim zajistilo umístění. Bohužel 2 ostatní i přes svoje jiné kvality neměli svůj den a z důvodu neprokázaného vystavení soutěž úspěšně nedokončili.

S losem číslo jedna nastoupila v hledání Brigitte s Vitou. Rozhodčími byl výkon fenky hodnocen velmi kladně a s vysokými známkami a s konstatováním, že laťka byla nasazena hodně vysoko. Tu se podařilo překonat třetí soutěžící Marieke Hamakers s Delizií. A proto a zaslouženě tato dvojce získala v soutěži 1. místo s titulem CACT a Brigitte s Vitou místo druhé s titulem res. CACT. V pořadí následovány Wimem a Pralinou a jejich třetím místem.

Vyhlášení soutěže proběhlo opět na myslivně v Horních Bojanovicích. Velké díky patří sponzorské účasti firmy  Samohýl a.s. a jejich krmivu Purina Pro Plan a také internertovému obchodu s chovatelskými potřebami www.psikralovstvi.cz, kteří poskytli velké množství sponzorských předmětů a dárků v nebývalé pestrosti pro vítěze a všechny ostatní účastníky soutěže.  

Jsme si jisti, že stejně jako účastníci 2. Festivalu Bracco Italiano si jsou vědomi toho, že jejich příjezd a tréninkový pobyt v naší zemi rozhodně nebyly vynaloženy zbytečně, nelitují ani organizátoři a pořadatelé této akce času strávený přípravami na tuto událost. Obrovské poděkování a dojetí ze strany všech účastníků jim bylo tou největší odměnou. Ono totiž pro kynologa velmi moc znamená, když Vám někdo pochválí jak krásná, zazvěřená a lovecké kynologii je nakloněná česká zem, neubráníte se slzám a nečekaně si v dnešním kosmopolitním světě uvědomíte, jaké  to je, být hrdý na to, že jste Čech.

s díky za pomoc a spolupráci Janu Korciánovi Iveta Pražáková

"Vita" nám pomáhá najít ztracenou křepelku."Vita" helps us to find lost quail./

"Delizia"

"Isotta"

"Garbo"

"Honza a Lojza"

ceny pro soutěžící

probíhá soutěž

A pohár pro vítěze

 

autoři fotografií:

 Hans de Jong

Iveta Pražáková

 

 

"Promessa"

Marieke a Promessa

s Isottou

"Vita"

 

 

"Pralina" a Wim


Harald a "Etzo"

 

 

 

 

 

 

 

 

Několikrát během tréninku Lojzik navětřil, našel a vystavil nám zvěř, na kterou jsme mohli navést některého z mladých pejsků.

Lojzy several times during training smelt, found and pointed for us game, to what we could fetch some of young dogs.