1. Festival "BraccoItaliano" v České republice

 Zde je článeček popisující podrobněji "Festival", dokreslující fotografie jsou v závěru textu

První srpnový víkend roku 2007 byl pro milovníky a obdivovatele italských ohařů ve znamení velmi výjimečné události. Byl uspořádán „1.Festival BraccoItaliano“ v České republice. Účelem této akce, zaměřené na tohoto historicky nejstaršího ohaře, spočívala v tom, představit české kynologické veřejnosti italské národní plemeno, které v naší zemi od roku 1999 zaznamenává velmi pomalý, ale doufejme, že trvalý rozmach. Ti, kteří se o plemeno bracco italiano zajímají více, vědí, že se s ním již běžně mohou setkat na českých výstavách psů sice ve velmi nízkém zastoupení, ale ke spatření je také i na různých zkouškách loveckých psů.

V době psaní tohoto článku je v plemenné knize registrováno 13 jedinců italského ohaře. První importovaní jedinci ze sourozeneckého páru již v chovu u nás nepůsobí, ale momentálně je v produktivním věku 4 letý pes Izaak z Bukowego Mlyna a spolu s ním jsou do chovu u nás zařazeny 2 fenky, z nichž potomci jedné z nich právě dospívají a průběžně splňují podmínky, které je opravňují k zařazení do chovu. Jedná se především o bílooranžového pejska Apollona od Nebeské brány a jeho dvě sestry Agnes a Agotu. O téměř necelý rok mladší jsou další dovezení mladí jedinci, Naszálymenti Brina z maďarské chovatelské stanice a o 2 měsíce mladší italští sourozenci Polcevera´s Umbra a Ulisse. Dosud se u nás vyskytují pouze v bílo-oranžovém zbarvení .  

Nápad uspořádat setkání italských ohařů se zrodilo v hlavách několika pořadatelů a majitelů italských ohařů necelé 2 měsíce před zvoleným termínem. Období na přípravu bylo spíše „šibeniční“. Především pro chovatele a majitele italských ohařů ze zahraničí, kteří všichni přijali pozvání a dostavili se do jihomoravské obce Novosedly naprosto přesně dle jejich nahlášeného příjezdu. Což pro ně nebylo jistě naprosto jednoduché, vezmeme-li v úvahu evropské země, z kterých nás svojí návštěvou poctili.

Pozvání přijal a na spoluorganizaci se významně podílel italský chovatel a propagátor plemene GianPaolo Poggio, který přijel v doprovodu svých dvou fenek. Jsou jimi několikanásobná světová vítězka a Multichampionka Rivana del Monte Alago a její dcera Asia del Monte Alago, která jde v matčiných stopách. Obě fenky jsou ve své domovské zemi vedeny i pracovně a prokazují při své práci na poli naprosto přirozeně klus, který je pro pohyb v poli pro itala typický. Pan Poggio zastupuje funkci rozhodčího jak ve výkonu tak v exteriéru psů v Itálii.

Ze vzdáleného Holandska jsme přivítali jednu z nejvýznamnějších chovatelek paní Marieke Hamakers (chovatelská stanice Vicini del Monastero), se svými dvěma mladými fenkami Delizia a Promessa dei Vicini del Monastero. Spolu s Marieke přijela také Sonja Weber, majitelka těchto psů, kteří přijeli společně se Sonjou:

 Ich. Valentino ala d´Oro – champion NL, Lucemburska a Německa, a nespočet dalších výstavních ocenění, dále byl hodnocen známkou výborný na soutěži field trial, a je to nejvýše kvalifikovaný pracovní pes s holandskou zkouškou KNJV A v přinášení.    

Don Corleone – champion NL,  Lucemburska a Německa, světový vítěz mladých a zkouška KNJV B a 

Nino Cerutti – champion NL, Lucemburska a Německa, zkouška z výkonu KNJV B.

Až z dalekého Finska pozvání přijal manželský pár Marjaana a Arto Lietoila s mladou Aurorou del Monte Alago.

Zájem o účast na „festivalu“ potvrdil svým příjezdem i maďarský chovatel Gábor Essösy (chov. stanice Compatriota di Bonfini) s mladičkou, ale dobře k polní práci připravenou Zarinou della Valle Santa a celkově excelentním pejskem jménem Giotto.

Díky tomuto setkání se pořadatelům a ostatním zúčastněným dostalo velmi příjemného zjištění, že i naši slovenští sousedé již prolomili absenci tohoto plemene ve své zemi a importovali italského ohaře na Slovensko. Poctěni jsme byli dvěma slovenskými hosty s jejich italskými ohaři. Oba mladí pejsci pocházejí z ch.s. Compatriota di Bonfini.   

Ze všech italských ohařů zapsaných v české plemenné knize byli viděni celkem čtyři: pes Ich. Izaak z Bukowego Mlyna Ivety Pražákové, fenka Naszálymenti Brina s panem Ing. Pavlem Kyšou, fenka Polcevera´s Umbra pana Miroslava Horáčka a pejsek Polcevera´s Ulisse Daniela Voldřicha. Důvody neřítomnosti dalších jedinců bracco italiano se svými českými majiteli byli různé, především se však akce konala v době, kdy vrcholila dovolenková sezóna. Takže nejen tito majitelé, ale bohužel i několik zájemců z řad rozhodčích se lítostivě omluvili z účasti na setkání. Je-li bylo počítáno správně, sešlo se v jednom místě na našem území celkem 16 italských ohařů. A slova pana Poggia vyjadřovala vše: „Dnes vidíme největší evropskou špičku italských ohařů a sešli se právě zde v České republice.“

Oficiálně bylo setkání zahájeno v sobotní ráno v obci Novosedly slavnostním uvítáním zahraničních hostů za doprovodu trubačů, přivítáni byli přítomni čeští rozhodčí, jmenovitě např. pan František Kaplan, člen KK ČMMJ Pardubice, dále pan Jiří Plecháček, jako zástupce klubu bretaňských ohařů, jenž zastřešuje i italské ohaře a velké poděkování bylo vyjádřeno zástupcům mysliveckého sdružení Dolní Dunajovice. Neboť členové z řad myslivců z Dolních Dunajovic nám poskytli k ukázce polní práce  rozlehlé a přehledné pole s jetelovým porostem. Prostorný lán byl velmi dobře zazvěřen především zvěří srstnatou, ale také pernatou. Prokázána byla přítomnost divoké křepelky a bažantů.

Aby se všichni mohli dobře seznámit se stylem práce italského ohaře, pracoval každý pejsek individuálně pod vedením svého pána v doprovodu malé skupinky rozhodčích. Hodnocení a posouzení práce se ujal pan Jan Korcián, který se zároveň chopil role kameramana. Po skončení práce v hledání, byl každý pejsek ohodnocen českými rozhodčím a toto vyjádření bylo společně zkonzultováno s ostatními zahraničními hosty. Skutečně pečlivou a typickou práci v klusu předvedla nejstarší přítomná a nejzkušenjší fenka Rivana. Vzhledem k tomu, že všichni ostatní psi předvedeni v poli byli mladí jedinci, jejich práce nebyla tak rozvážná a systematická, přesto byli ovladatelní a chtiví najít zvěř. Zazvěřené prostředí bylo velmi kladně hodnoceno především hosty z Holandska, kteří vzhledem k charakteristice své krajiny nemají možnost setkat se s tak širokými plochami, které zároveň nabízejí úkryt velkému množství zajíců. Tudíž italští ohaři z Holandska byli nadšeni pachy, které jim vítr přinášel přímo na jejich citlivé nosy.

Během ukázek práce na poli, také díky panujícímu horku,  nám téměř všichni psi předvedli  svoje nadšení pro plavání a aportování z vody. Ačkoli chovatelé v Itálii své psy v práci na vodě neutvrzují, italský ohař, v kterékoli jiné evropské zemi může spolehlivě splnit zkoušky zahrnující vodní práce a dále být využíván v praxi. 

Po polední přestávce na oběd se všichni společně sešli, tentokrát u příležitosti uspořádání neoficiální výstavy italských ohařů. Během této výstavy pochopitelně nešlo o tituly, ale o výklad standardu a především o vyzvednutí hlavních exteriérových rysů, které italského ohaře dělají italským ohařem. Roli posuzovatele exteriéru se ujal ten nejzkušenější a znění standardu všem přiblížil pan GianPaolo Poggio, který byl poté vystřídán panem Gáborem Essösy. Divákům se dostalo názorné ukázky a možnosti srovnání rozdílů mezi jednotlivými jedinci. Většina přítomných českých kynologů zde mohla poprvé na vlastní oči spatřit bracco italiano v hnědobílém zbarvení.

Po celý sobotní den byli naši zahraniční hosté plně k dispozici českým divákům, s ochotou a nadšením se dělili o zkušenosti z chovu a výcviku italského ohaře ve své zemi. Přesto jsme si byli všichni vědomi, že jediný den věnovaný italským ohařům nám nedopřál tolik času, kolik si toto plemeno zaslouží. O plemeni bracco italiano se totiž máme stále co nového a zajímavého učit a zkušeností není nikdy dost. Pořadatelé zajistili i překladatelku pro italštinu, která nám usnadnila upřesnit případná slovní nedorozumění. Při vzájemné komunikaci byl však slyšen nejčastěji jazyk anglický, ale s jistotou můžeme tvrdit, že neexistovala žádná jazyková bariéra, díky jazykové vybavenosti všech přítomných.

Věřme, že toto setkání napomohlo prohloubit znalosti o tomto loveckém plemeni a doufejme, že se s ním nebudeme setkávat pouze v roli absolutních vítězů nejvyšších typů výstav, jak nám to dokazuje elegance úspěšného psa Axel del Monte Alago, ale budeme si tohoto plemene vážit i jako spolehlivého pomocníka a průvodce myslivce u nás pro jeho všestrannou práci, které je bez jakýchkoli pochyb schopný.

Spokojenost zahraničních chovatelů s návštěvou české země je hlavním motivem pro pořadatele organizovat další ročník setkání pro italského ohaře. Budoucí „Festival“ bude jistě vícedenní, s lepší organizací a bohatější programovou náplní. Neboť z prožitého „Festivalu“ si odnášíme nově vzniklá přátelství, kterých si nesmírně vážíme a bude pro nás hnacím motorem tato přátelství upevňovat.

Touto formou bych velmi ráda poděkovala, všem, kteří se z vlastního zájmu o italského ohaře dostavili a věřím, že se jim, stejně jako pořadatelům, dostalo mnoho významných a zajímavých poznatků. Díky zapáleným fotografům se nám podařilo nashromáždit velké množství fotodokumentace, které nám bude navždy připomínat premiéru prezentace plemene bracco italiano v České republice.

   za všechny pořadatele Iveta Pražáková